ساعت 6 صبح ...
در گوشه ترین قسمت دفترم نشستم...
حواسم به دیدن کلیپ بزرگترین آکواریوم دنیاست..
به دور از حواشی های این روز ها شاید بشه گفت
 این لحظه آروم ترین و بی حاشیه ترین ساعت زندگیم
 ، توی این روزها باشه..

6:00   1394/11/26