یک روز چهل و سه بار غروب آفتاب رُو تماشا كردم!


خودت كه میدونی، وقتی آدم خیــــــــلی دلش گرفته باشه 


از تماشای غروبِ آفتاب چه لذتـــــی می‌بَره ...!