نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد / عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد / چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد 

سلام عرض می کنم به همه ایرانی های عزیز، سال 1392 هم گذشت، با این که تلخی ها و سختی هایی داشت..

اما همین که روزها در گذر هستند.. همین که درختان با سبز شدنشان نوید بهار را می دهند، دل های ما هم ناخوداگاه بهاری می شوند.

من ایمان دارم که سختی و تلخی همیشگی نیست.با کمی تلاش روزهای شیرین و شاد را می شود ساخت.

بیایید در سال جدید با همدیگر پیمان ببندیم همیشه ک همه جا شادی هایمان را با یکدیگر قسمت کنیم، و بیشتر به فکر هم باشیم ..

قبلن هم گفته ام ...

امیدوارم همین که سال نو می‌شود، کینه‌ها، کدورت‌ها، تلخی‌ها را هم همراه سال کهنه به دور بریزیم و به هم راه و رسم زندگی خوب و عاشقی را نشان بدهیم...

نوروز، تجلی آدمیت در روح جامعه است. فریاد بازگشت به همدیگر و همنشینی و یاد کردن از اقوام و دوستان و آشنایان. 

برای همه شما سر سبزی، شادمانی و پویایی را آرزومندم.


شاد باشید.. مسعود (آرشام)