چهار شنبه سوری؛ چهار شنبه سوری...

ما ایرانی‌ها استاد خراب کردنیم. استاد خراب کردن رسم‌های ایرانی، مثلاهمین چهارشنبه سوری.

اگر سری به تاریخ بزنید، می‌بیند در گذر تاریخ چه بلاهایی که سرش نیامده.

ایرانیان باستان آتش را نماد پاکی می‌دانستند. زیرا معتقد بودند

آتش آلودگی را پاک می‌کند اما خودش آلوده نمی‌شود.

یادمان نرود این جشن ملی نیازی به ترقه و مواد منفجره ندارد.

برای هزاران سال مردم ایران در این شب گرداگرد آتش جمع می‌شدند

و می‌رقصیدند و نوید آمدن بهار را به یکدیگر می‌دادند.

ای کاش یاد بگریم خراب نکنیم. امسال را هم طبق معمول

هر سال این یادگار زیبای گذشتگان‌مان را جشن می‌گیریم.

اما در کمال آرامش و امنیت. به امید سال پر از شادی و سبزی برای همه شما.


آرشام(مسعود)