پاییز ثانیه ثانیه می گذرد

یادتان نرود همیشه کسی هست که به اندازه ی

 تمام برگ های رقصان پاییز برایتان آرزوهای خوب دارد.

از حالا تمام اندوه هایتان را جمع کنید و به برگ ها بسپارید

 تا بادهای پاییزی آنها را با خود ببرد و با

 یلدایی زیبا میزبان زمستان شوید.

عمرتان یلدایی، دلتان دریایی، روزگارتان بهاری...

یلدا پیشاپیش مبارک