لذت بخش ترین قسمت زندگی اون لحظه ایه ک صبح با صدای بارون از خواب بیدار شی...

آن باران ک آرزویم بود آمد.....
بارش اولین باران پاییزی در مشهد مبارک باد...